Førstehjælp

Professionelle førstehjælpskurser leveret af fagfolk, med fokus på optimal læring.


Vi afholder årligt mere end 100 kurser om arbejdsulykker/førstehjælp,

så vi ved hvordan din arbejdsplads bliver sikker.


 • Førstehjælp og arbejdsulykker.
 • Beredskabsplaner, krisehåndtering og psykisk førstehjælp.
 • Kurser, uddannelse og rådgivning


Skal hele- eller dele af medarbejderstyrken kunne:

• Hjælpe ved ulykker?

• Iværksætte en alarmering fx på virksomheden?

• Yde den korrekte førstehjælp hvis ulykken rammer, eller sygdom indtræder?

• Have en forståelse for virksomhedens arbejdssikkerhed og kunne sikre/vejlede omkring de interne regler for sikkerhed på din virksomhed?

• Bruge det førstehjælpsudstyr korrekt, som I har fx på virksomheden?


Så lad os give et bud på efteruddannelse af medarbejderne inden for Arbejdssikkerhed og førstehjælp i jeres virksomhed.


•Vi afvikler førstehjælpskurser.

•Kursus i forebyggende af ulykker.

•Kursus i krisehåndtering og psykisk førstehjælp.


Vi udvikler i samarbejde med jer, det I har brug for!

Telefon: 40 26 46 24      E-mail: info@LF-ABF.dk

Arbejdsmiljø:

 • Den gode arbejdsplads
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stress håndtering


Brandsikkerhed:

 • Kurser om brandsikker adfærd
 • Evakuering- og beredskabsplaner
 • Krisehåndtering og sikkerhed
 • Kurser, uddannelse og rådgivning
 • Tilsyn- og servicering af brand- og redningsudstyr
 • Salg af brand- og redningsudstyrFørstehjælp og arbejdsulykker:

 • Førstehjælpskurser
 • Kurser om arbejdsulykker
 • Salg af hjertestarter og førstehjælpsudstyr